Internet. Telefonia. Telewizja.

 

 

drukuj stronę

Nota Prawna

Virtual Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tuwima 5/6 (Virtual Line) prowadzi serwis Internetowy (Strona VL) pod adresem http://www.vline.pl. Virtual Line udostępnia Stronę VL użytkownikom serwisu (Użytkownikom).

Virtual Line nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje zamieszczone na Stronie VL są aktualne, poprawne ani użyteczne. W szczególności Virtual Line nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na Stronie VL, ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystana informacji zawartych na Stronie VL przez Użytkowników. Virtual Line nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika ze Strony VL.

Strona VL ma charakter ogólnoinformacyjny i wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie VL ponoszą Użytkownicy.

Virtual Line ma prawo zmiany jakichkolwiek informacji zamieszczonych na Stronie VL bez uprzedniego poinformowania Użytkowników Strony VL.

Użytkownik Strony VL winien zapoznać sie z notą prawną przed rozpoczęciem korzystania ze Strony VL.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do układu graficznego, układu stron są zastrzeżone. Strona VL jest chroniona prawem autorskim. Strona VL nie może być kopiowana ani przesyłana, publikowana w żadnej formie bez wcześniejszej pisemnej zgody Virtual Line, z wyłączeniem odnośników na innych stronach www z zastrzeżeniem, iż odnośnik nie może powodować otwarcia się strony VL w innym układzie graficznym strony czy też tzw. Frames. Virtual Line dopuszcza przechowywanie przez użytkownika kopii lokalnej strony VL na terminalu należącym do użytkownika Strony VL związanej z technologią cache przeglądarki internetowej Użytkownika.