Internet. Telefonia. Telewizja.

 

 

drukuj stronę

Komunikaty

Szanowni Państwo,

Virtual Line Sp. z o.o. w Łodzi uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów prawa - to jest wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej, zmianie ulega Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie w jakim reguluje ona postępowanie reklamacyjne, to jest w § 11, zaś w przypadku Umów z Abonentami biznesowymi - w załączniku nr 8. Zmiana polega na dostosowaniu postanowień do brzmienia nowego Rozporządzenia, przede wszystkim poprzez wprowadzenie możliwości potwierdzania przyjęcia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Abonent wyrazi na to zgodę, lub złoży reklamację tą drogą.
Dokumenty w nowym brzmieniu dostępne są w BOK, a także naszej na stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 8 czerwca 2014 r. Do tego dnia mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy w tym terminie, ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian. Jednocześnie z uwagi na fakt, że zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, jeśli wypowiedzą Państwo umowę, w związku z którą Virtual Line Sp. z o.o. udzieliła Państwu ulg w opłatach, wówczas będziemy uprawnieni do żądania zwrotu udzielonej Państwu ulgi, w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pod numerem tel. 42 6636666.

Dokumenty do pobrania:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych  
Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych - prowadzący działalność gospodarczą  
Załącznik nr 8  
Załącznik nr 9  

 

Z poważaniem,

Zespół Virtual Line