Internet. Telefonia. Telewizja.

 

 

drukuj stronę

Połączenia krajowe

Cennik połączeń w ramach usług VLTel' i VLTel Start'
świadczonej przez Virtual Line Sp. z o.o.
Obowiązuje od dnia 08.11.2011r.


Tabela 1
Ceny połączeń realizowanych do krajowych sieci telefonicznych z jednosekundowym naliczaniem czasu połączenia

Lp. Rodzaj połączenia Cena brutto (z VAT)
za 1 minutę
od poniedziałku do piątku
Cena brutto (z VAT)
za 1 minutę w soboty,
niedziele i dni świąteczne
1. Połączenia z numerami stacjonarnymi lokalnymi i międzymiastowymi 0,09 zł 0,09 zł
2. Połączenia z numerami stacjonarnymi operatorów usługi TOYATEL bezpłatne bezpłatne
3. Połączenia do sieci komórkowych z wyłączeniem P4 (operator Play) i Cyfrowy Polsat 0,29 zł 0,29 zł
4. Połączenia do sieci komórkowych z wyłączeniem P4(operator Play) i Cyfrowy Polsat z prezentacją numeru 0,79 zł 0,79 zł
5. Połączenia do sieci komórkowej P4 (Play) i Cyfrowy Polsat 0,43 zł 0,43 zł
6. Połączenia do sieci komórkowej P4 (Play) i Cyfrowy Polsat z prezentacją numeru w godzinach:
8.00 - 18.00
18.00 - 8.00
0,95 zł
0,59 zł
0,68 zł
0,59 zł


Tabela 2
Ceny połączeń realizowanych z numerami 0-80X

Lp. Połączenie do numeru Cena brutto
zawiera 23%
podatku VAT
1. 0-800 XXX XXX, 0-804 3XX XXX 0,00 zł
2. 0-801 1XX XXX, 0-801 2XX XXX ,0-801 7XX XXX ,0-801 8XX XXX
opłata za połączenie
0,35 zł
3. 0-801 3XX XXX, 0-801 9XX XXX opłata za minutę w godzinach:
8.00- 22.00
22.00-8.00
0,28 zł
0,12 zł
4. 0-801 4XX XXX, 0~804 4XX XXX
opłata za minutę w dni robocze w godzinach:
8.00-22.00
22.00-8.00
w soboty, niedziele, dni świąteczne
0,49 zł
0,24 zł
0,37 zł
5. 0-801 0XX XXX, 0-801 5XX XXX, 0-801 6XX XXX
opłata za minutę
0,28 zł
6. 0-804 1XX XXX
opłata za minutę połączenia w godz:
8.00-22.00
22.00-8.00
0,28 zł
0,22 zł
7. 0-804 2XX XXX opłata za minute połączenia 0,28 zł
8. 0-806 XXX XXX 0,00 zł
9. 0-808 XXX XXX 0,00 zł


Tabela 3
Ceny połączeń z numerami 0-300 XXX XXX, 0-400 XXX XXX , 0-70X XXX XXX

Lp. Połączenie do numeru Cena brutto
zawiera 23%
podatku VAT
1. 0-300 1XX XXX, 0-700 1XX XXX, 0-701 1XX XXX i 0-708 1XX XXX - opłata za minutę 0,35 zł
2. 0-300 2XX XXX, 0-700 2XX XXX, 0-701 2XX XXX i 0-708 2XX XXX - opłata za minutę 1,28 zł
3. 0-300 3XX XXX, 0-700 3XX XXX, 0-701 3XX XXX i 0-708 3XX XXX - opłata za minutę 2,06 zł
4. 0-300 4XX XXX, 0-700 4XX XXX, 0-701 4XX XXX i 0-708 4XX XXX - opłata za minutę 2,56 zł
5. 0-300 5XX XXX, 0-700 5XX XXX, 0-701 5XX XXX i 0-708 5XX XXX - opłata za minutę 3,66 zł
6. 0-300 6XX XXX, 0-700 6XX XXX, 0-701 6XX XXX i 0-708 6XX XXX - opłata za minutę 4,22 zł
7. 0-300 7XX XXX, 0-700 7XX XXX, 0-701 7XX XXX i 0-708 7XX XXX - opłata za minutę 4,88 zł
8. 0-300 8XX XXX, 0-700 8XX XXX, 0-701 8XX XXX i 0-708 8XX XXX - opłata za minutę 7,68 zł
9. 0-300 9XX XXX, 0-700 9XX XXX, 0-701 9XX XXX i 0-708 9XX XXX - opłata za połączenie 9,91 zł
10. 0-400 0 XX XXX- opłata za połączenie 0,71 zł
11. 0-400 1XX XXX - opłata za połączenie 1,42 zł
12. 0-400 2XX XXX - opłata za połączenie 2,48 zł
13. 0-400 3XX XXX - opłata za połączenie 3,89 zł
14. 0-400 4XX XXX - opłata za połączenie 4,95 zł
15. 0-400 5XX XXX - opłata za połączenie 6,37 zł
16. 0-400 6XX XXX - opłata za połączenie 9,91 zł
17. 0-400 7XX XXX - opłata za połączenie 12,38 zł


Tabela 4
Ceny połączeń z numerami alarmowymi

Lp. Nazwa usługi Cena brutto zawiera 23% podatku VAT
1. Połączenie z numerami alarmowymi 0,00 zł


Tabela 5
Ceny połączeń z numerami skróconymi

Lp. Połączenie z numerem: Cena brutto zawiera 23% podatku VAT
1. 9220, 9221, 9222, 9225, 9226, 9227, 9229, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9319, 9377, 9388, 9420, 9423, 9428, 9438, 9470, 9489, 9570, 9571, 9574, 9575 - opłata za 30 sekund połączenia 0,71 zł
2. 9993, 9394, 9395, 9339, 9331, 9332, 9334,9426, 9427 opłata za 3 minuty połączenia 0,36 zł
3. 9228 opłata za minutę połączenia 0,35 zł
4. 9491 opłata za 30 sekund połączenia 1,28 zł
5. 9493 opłata za minutę połączenia 2,06 zł
6. 118912 opłata za minutę połączenia 2,44 zł
7. 118913 za połączenie 1,42 zł
8. 9050, 9051 za połączenie 1,06 zł
9. *100, *120 za połączenie (numery Call Center Vline) 0,10 zł

 

Objaśnienia:

  1. Opłaty z Tabeli 1 podane są dla jednej minuty połączenia. Opłaty pobierane są na podstawie rzeczywistego czasu trwania połączenia (naliczanego sekundowo). Naliczana opłata jest iloczynem stawki za sekundę połączenia i ilości sekund powiększona następnie o podatek VAT.
  2. Opłaty za połączenia z numerami wskazanymi w Tabeli 2 pobierane są dla każdej rozpoczętej jednostki taryfikacyjnej, wskazanej w opisie danego numeru, niezależnie od rzeczywistego czasu trwania połączenia.
  3. Opłaty za połączenia z numerami wskazanymi w Tabeli 3 pobierane są dla każdej rozpoczętej jednostki taryfikacyjnej wskazanej w opisie danego numeru niezależnie od rzeczywistego czasu trwania połączenia.
  4. Za połączenia z numerami alarmowymi i skróconymi wskazanymi w Tabeli 4 nie są pobierane opłaty. Numerami wolnymi od opłat są numery Pogotowia: ratunkowego, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, elektrowni, miejskich zakładów komunikacyjnych, gazowni, ciepłowni, wodociągów i kanalizacji, ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich), rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR itp.) oraz numery informacyjno -interwencyjne służb administracji państwowej (informacja pogotowia ratunkowego o wypadkach).
  5. Połączenia faksowe Abonentów usługi rozliczane są według tych samych zasad które dotyczą połączeń telefonicznych.
  6. W ramach usługi nie ma możliwości realizowania połączeń do numerów dostępowych do sieci internet z powodu charakteru usługi.
  7. Opłaty za połączenia z numerami wskazanymi w Tabeli 5 pobierane są dla każdej rozpoczętej jednostki taryfikacyjnej wskazanej w opisie danego numeru niezależnie od rzeczywistego czasu trwania połączenia. Funkcjonalność niektórych numerów skróconych może być ograniczona przez podmiot za nie odpowiedzialny.
  8. Pełen cennik połączeń z sieciami operatorów zagranicznych (oraz ich prefiksów) publikowany jest na stronie www.vline.pl